449 photos, 4 videos

KUNNSKAP OG MAKT: FORSKNING OG VITENSKAP ER UNDER PRESS FRA MEKTIGE KREFTER SOM FREMMER SINE EGNE INTERESSER. OFTE VED HJELP AV EN SLU OG SNEDIG KOBLING TIL SUNN FOLKELIG KRITIKK AV EKSPERTKUNNSKAP SOM MAKTMIDDEL. MEN DET ER IKKE DET SAMME! LES MÅNEDENS KOMMENTAR I JAKT & FISKE HER, ELLER BLOGGVERSJONEN HER.

ER EIENDOMSRETTEN NATURGITT? HVORFOR ER DET SÅ SELVFØLGELIG AT PRIVATE SKAL KONTROLLERE VÅR FELLES NATUR? SVARET ER AT DET LANGT FRA ER SELVFØLGELIG; DET ER TVERT I MOT EN URIMELIG ORDNING. LES "MÅNEDENS KOMMENTAR" I JAKT & FISKE FRA I VINTER, I BLOGGVERSJON ELLER I BLADET.

ARTIKKEL FRA 1. MAI 2009 OM ARBEIDERKLASSENS SÅKALTE HØYREDREINING OG DEN SÅKALTE VENSTRESIDAS ROLLE BLE PLUTSELIG GANSKE AKTUELL. Les her.

"NORSK MILJØBEVEGELSE ER GRUNNLAGT PÅ KAMPEN MOT FORNYBAR ENERGI" (lang versjon, les her).

Stormløpet mot norske vassdrag fortsetter, og store naturområder trues av vindkraftutbygging. Alt skjer i den "grønne" energiens navn, og utbyggingsboomen er drevet fram av generøse subsidier. Men ny utbygging av vann- og vindkraft vil ikke erstatte en kilowatt med fossil energi uten en statlig styring som ikke er på moten i dagens markedsliberale politiske klima...Les mer.


All Photographs

Ugler/owls

Ugler/owls

Hovda 2017

Hovda 2017

Kløvstadsætra

Kløvstadsætra

Hovda 2016

Hovda 2016

Norsk skogbruk

Norsk skogbruk

Rena

Rena

Ol Pejeta, Kenya

Ol Pejeta, Kenya

Skynna

Skynna

Sandnessjøen jula 2015

Sandnessjøen jula 2015

Frønsvollen

Frønsvollen

Søkkunda oktober 2015

Søkkunda oktober 2015

Blue Ridge & Great Smoky Mounatins

Blue Ridge & Great Smoky Mounatins

Jorder

Jorder

Hovda 2015

Hovda 2015

Slovakia

Slovakia

Colorado 2014

Colorado 2014

Gransjøen

Gransjøen

Ulvåkjølen

Ulvåkjølen

Vinter 2014

Vinter 2014

Hovda

Hovda

Rakskiftet

Rakskiftet

Søkkunda

Søkkunda

Renåa

Renåa

Vinterlanskap

Vinterlanskap

Kvannbekken

Kvannbekken

Julussa

Julussa

Grøndalen

Grøndalen

Novembertåke

Novembertåke

India

India

Kroatia

Kroatia

Island

Island

Marbled trout

Marbled trout

Elver

Elver

Forlatt

Forlatt

Texas

Texas

Wisconsin

Wisconsin

Tanzania

Tanzania

Oxford

Oxford

Istanbul

Istanbul

Kyst

Kyst

Urban

Urban

Møll

Møll

Spania

Spania

Aprilskog

Aprilskog

Bygda

Bygda

Furuskog

Furuskog

Bygningsdetaljer

Bygningsdetaljer

Colorado 2012

Colorado 2012

Rødsbakken vinter

Rødsbakken vinter

Skogsdetaljer

Skogsdetaljer

Outdoors

Outdoors

Roads

Roads

Dronevideoer skogbruk

Østmarka drone

Dronevideo Raskiftet

Open All Photographs